^Nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kontakt

Mateřská škola, Rohoznice

Rohoznice 145

50771 Miletín

 

 493693530

 739630569

 msrohoznice.jc@seznam.cz

Úvodní stránka

Mateřská škola Rohoznice je jednotřídní venkovská mateřská škola rodinného typu, která se nachází v pěkném přírodním prostředí. Budova mateřské školy byla postavena v roce 1977 a v posledních letech proběhla kompletní rekonstrukce jak budovy, tak i vnitřního vybavení. V přízemí naší MŠ se nachází šatna, umývárna a WC (rekonstruováno r. 2002), dále třída a herna, která zároveň slouží jako ložnice (rekonstrukce r. 2015) Vedle herny je kancelář hospodářky, šatna učitelek, malá ředitelna a školní kuchyň, která splňuje hygienické normy (rekonstruováno r. 2007). Třída je vybavena novým nábytkem (stoly a židličky, nábytek), které dětem velice vyhovují a zároveň odpovídají nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí mateřské školy je školní kuchyň, která vaří pro naše děti a zaměstnance naší mateřské školy.

Zahrada mateřské školy je velice prostorná a obklopuje celou budovu.  Je využívána ve všech ročních obdobích, k sezonním činnostem i sportovním aktivitám. Většina plochy zahrady je zatravněna a vybavena dřevěnými a kovovými průlezkami, skluzavkami a dřevěným domečkem. Před domečkem je pískoviště, které při odchodu zakrýváme plachtou. Okolo pískoviště a skrz travnatou plochu vedou chodníky, které slouží dětem k využití kol, tříkolek a odrážedel. Všechny venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Provoz mateřské školy je od 6,30 – 16,00 hodin. Rodiče přivádí ráno děti do 8,00 hodin, po obědě vyzvedávají do 12,30 hodin a odpoledne pak mezi 14,00 – 16,00 hodin. Celková kapacita mateřské školy je 28 dětí.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „ Svět kolem nás“. V denním režimu je pevně stanovena doba jídla a odpočinku, ostatní činnosti se přizpůsobují dětem, jejich zájmům a výchovným cílům. Učitelky se snaží o zachování vyváženého poměru spontánních a řízených aktivit, děti mají dostatek času na hru, během dne jsou dětem nabízeny individuální, skupinové nebo společné činnosti cíleně zaměřené na jejich osobnostní rozvoj, vnímání, poznání sama sebe i svého okolí. Děti mají možnost spolupodílet se na aktivitách a tím ovlivňovat vzdělávací proces. Denně jsou zařazovány pohybové chvilky, děti se zvýšenou potřebou pohybu mají prostor k samostatné spontánní pohybové aktivitě. Při pobytu venku využíváme okolí mateřské školy k rozvoji smyslového vnímání, environmentální výchově.

K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou třídy a šatny, kterou průběžně obměňujeme podle ročních období a příležitostí. Třída i herna jsou vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a doplňky, které dávají dětem široký prostor ke hrám i činnostem a podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.  Toto vybavení odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.